ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΤΥΧΙΩΝ 2019 ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ

Ποσοστά για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας πατήστε εδώ.

Ποσοστά για το μάθημα των Μαθηματικών Προσανατολισμού πατήστε εδώ.

Ποσοστά για το μάθημα της Φυσικής Προσανατολισμού πατήστε εδώ.

Ποσοστά για το μάθημα της Χημείας Προσανατολισμού πατήστε εδώ.

Ποσοστά για το μάθημα της Ιστορίας Προσανατολισμού πατήστε εδώ.

Ποσοστά για το μάθημα της Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον πατήστε εδώ.

Ποσοστά για το μάθημα της Αρχές Οικονομικής Θεωρίας πατήστε εδώ.

Ποσοστά για το μάθημα των Λατινικών Προσανατολισμού πατήστε εδώ.

Ποσοστά για το μάθημα των Αρχαιών Προσανατολισμού πατήστε εδώ.

Ποσοστά για το μάθημα της Βιολογίας Προσανατολισμού πατήστε εδώ.

Το Blog μας

loading...

Back to top