Πρόγραμμα Σπουδών

 • 3ετης, 2ετης, 1ετης
  Κύκλος προετοιμασίας για τις πανελλαδικές εξετάσεις
 • Ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών 2 η 3 ημερών ανά εβδομάδα
 • Ελεύθερη επιλογή μαθημάτων

 

Ομάδες ίδιας δυναμικής

 • Ολιγομελή τμήματα με δυνατή ομοιογένεια

 

Δοκιμασίες εμπέδωσης

 • 2ωρα επαναληπτικά διαγωνίσματα της διδαχθείσας ύλης σε τακτική βάση για την αξιολόγηση της πορείας σου και την έγκαιρη διάγνωση των κενών σου για άμεση κάλυψή τους
 • 3ωρα προσομοιωτικά διαγωνίσματα, για να εξοικειωθείς με τις απαιτήσεις του συστήματος που καλύπτουν την διδακτέα και εξεταστέα ύλη Γυμνασίου και Λυκείου
 • Παρουσίαση ποικίλων ασκήσεων σε θέματα διαβαθμισμένης δυσκολίας και καθοδήγηση στην επίλυση τους με την βοήθεια των καθηγητών σου
 • Ελεύθερη πρόσβαση στην δανειστική μας βιβλιοθήκη με μεγάλη γκάμα βοηθημάτων για επιπλέον εξάσκηση

 

Νέες τεχνολογίες

 • Δωρεάν μαθήματα εμπέδωσης της ύλης σε εβδομαδιαία βάση με τη χρήση διαδραστικού πίνακα
 • Δυνατότητα άμεσης ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τους καθηγητές σου για την επίλυση αποριών
 • Ηλεκτρονική καρτέλα με αναλυτική παρουσίαση και εξατομικευμένο έλεγχο της βαθμολογικής σου πορείας
 • Τακτικές ενημερώσεις γονέων ηλεκτρονικά (πέρα από τις προγραμματισμένες κατ΄ ιδίαν ενημερώσεις με τους γονείς)

 

Περιβάλλον

 • Φιλικό
 • Σύγχρονα διαμορφωμένο που λειτουργεί συνεργατικά μεγιστοποιώντας τις δυνατότητες της ομάδας για την μέγιστη επίδοση
 • Στο αναγνωστήριο μας θα εξοικειωθείς με τη διαδικασία της σωστής μελέτης υπό τη στενή επιτήρηση των καθηγητών σου

 

Οι δάσκαλοί σου

 • Αυστηρά εξειδικευμένο προσωπικό με πολυετή διδακτική εμπειρία σε μεγάλους φροντιστηριακούς ομίλους, στην δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση.
 • Με πλούσιο συγγραφικό έργο
 • Με παιδαγωγικές γνώσεις
 • Μεταδοτικότητα και μεράκι για δουλειά
 • Κάθε φορά που κρίνεται απαραίτητο καθηγητές σου παρεμβαίνουν εξατομικευμένα και σου λύνουν τυχόν απορίες σε δωρεάν συνεδρίες
 • Η διεύθυνση σπουδών διδάσκει όλα τα βασικά πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα
 • Ειδικός δάσκαλος συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού
 • Σε ενημερώνει για τις σχολές
 • Σε βοηθά να λάβεις αποφάσεις βάσει των κλίσεων σου αλλά και της επαγγελματικής κινητικότητας
 • Σου προτείνει ενδεικτικό πρόγραμμα διαβάσματος ανάλογα με τις ανάγκες σου και μεθόδους μελέτης

Back to top